Gud har gjort det tilstrekkelig klart for dem med et åpent sinn og et åpent hjerte,
men tilstrekkelig svakt for å ikke tvinge dem som er mer lukkede.
De som søker Gud, som er åpne for Gud, vil finne bevisene tilstrekkelige.
                                                                                    - Blaise Pascal (parafrase)

For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.
Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet,
har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger.
                                                                   - Rom 1, 19-20

Neste Quote