Det var en hjernekirurg og en astronaut som satt og snakket. Hjernekirurgen var kristen, men det var ikke astronauten.
Sistnevnte lente seg tilbake og sa: "Jeg har reist omkring i rommet, men jeg har aldri sett hverken Gud eller engler!"
Hjernekirurgen svarte: "Og jeg har operert mange kloke hjerner, men jeg har aldri sett en eneste tanke."

Neste Quote