"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand" - Matt 22,37

"Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier" - 1 Pet 3,15

Neste Quote